آخرین مدرک تحصیلی


  مشخصات همسر و فرزند(ان)
  ردیف نام و نام خانوادگی نسبت میزان تحصیلات تاریخ تولد شغل عملیات
  سوابق تحصیلی
  ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ شروع تاریخ پایان نام و محل موسسه آموزشی عملیات
  سوابق کاری تمام وقت (که حق بیمه آن پرداخت شده باشد)
  ردیف نام شرکت/ سازمان نوع استخدام تاریخ شروع تاریخ پایان مدت به ماه عنوان شغل/ پست سازمانی عملیات
  سوابق دوره های آموزشی
  ردیف عنوان دوره مدت به ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان گواهی دوره آموزشی نام و محل موسسه برگزار کننده دوره آموزشی عملیات
  عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای
  ردیف نام انجمن عنوان تاریخ شروع عضویت تاریخ پایان عضویت نوع فعالیت انجمن عملیات

  آشنایی با زبان های خارجی
  ردیف زبان مکالمه نوشتن خواندن متون عمومی خواندن متون تخصصی عملیات
  آشنایی با نرم افزارها و برنامه‌های کامپیوتری
  ردیف نام برنامه یا نرم افزار کامپیوتری سطح عملیات
  ورزش و سرگرمی‌های مورد علاقه
  ردیف موضوع عملیات
  مشاغل و حقوق و مزایای مورد تقاضا
  ردیف شغل مورد تقاضا به ترتیب اولویت مبلغ حقوق و مزایای مورد نظر در ماه (ریال) توضیحات ضروری عملیات

  • اینجانب این فرم را صادقانه و با دقت کامل تکمیل نموده و مسئولیت صحت مندرجات آنرا برعهده می‌گیرم و در صورت اثبات خلاف واقع در هرمرحله، شرکت بیمه زندگی باران محق خواهد بود مطابق مقررات داخلی خود به هر ترتیبی که مقتضی بداند، اقدام نماید.
  • تکمیل این فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای شرکت بیمه زندگی باران ایجاد نمی‌کند.

  باران

  چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...