شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام) به‌منظور توسعه شبکه فروش و گسترش خدمات بیمه‌ای خود در سراسر کشور، از متقاضیان نمایندگی حقیقی (مطابق با آیین‌نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه) و متقاضیان نمایندگی تخصصی فروش بیمه‌های زندگی (مطابق با آیین‌نامه شماره 96 مصوب شورای عالی بیمه) دعوت به همکاری می‌نماید.

  شرایط عمومی اخذ نمایندگی حقیقی
  (مطابق آیین‌نامه شماره 75 شورای عالی بیمه)
  • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  • اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان)
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم نامبرده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • عدم حجر
  • داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بیمه (و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دوسال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.
  • موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
  • گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه برای متقاضی نمایندگی حقیقی.
  شرایط عمومی اخذ نمایندگی تخصصی فروش بیمه های
  زندگی (مطابق آیین نامه شماره 96 شورای عالی بیمه)
  • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  • اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی (برای آقایان)
  • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • طی دوره آموزشی نظری و عملی مورد تایید شرکت بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه پس از اخذ موفقيت در آزمون آداب آيين نامه ٩٦
    
  • موفقیت در آزمون نمایندگی فروش بیمه مرکزی ج.ا.ایران


  باران

  چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...