موسسان و سهامداران عمده بیمه باران


موسسان بیمه باران شامل شرکت(ساخت) سرمایه، آب، خاک، توسعه (سهامی خاص)، شرکت گروه مالی دانایان پارس(سهامی عام) ، شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس(سهامی عام) می‌باشند. همچنین در مقطع پذیره‌نویسی سهام داران زیر اقدام به خرید بیش از یک درصد سهام شرکت نمودند.

نام نوع شماره ثبت تاریخ تاسیس تعداد سهام درصد
شركت سرمايه آب خاك توسعه (سهامي خاص) حقوقی 351326 1388/04/23 240.000.000 20
شركت بازرگاني فراگستر مهان آرمان (سهامي خاص) حقوقی 50179 1392/10/04 240.000.000 20
شركت پارس بتن ماهان (سهامي خاص) حقوقی 533692 1385/07/12 219.069.580 18.3
شركت گروه مالي دانايان پارس (سهامي عام)  حقوقی 252279 1384/05/19 180.000.000 15
شركت سرمايه گذاري دانايان پارس (سهامي عام)  حقوقی 227186 1383/05/11 60.000.000 5
شركت بيمه رازي (سهامي عام ) حقوقی 200758 1382/02/28 60.000.000 5
شركت بيمه سرمد(سهامي عام) حقوقی 444067 1392/06/18 60.000.000 5
شركت سرمايه گذاري سرآمداندوخته سازان فردا(سهامي خاص) حقوقی 461751 1393/07/20 30.000.000 2.5
شركت بيمه اتكايي ايرانيان (سهامي عام) حقوقی 370373 1388/12/22 24.000.000 2
شركت بيمه نوين (سهامي عام) حقوقی 263461 1384/10/20 18.000.000 1.5

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...