موسسان و سهامداران عمده بیمه باران


موسسان بیمه باران شامل شرکت(ساخت) سرمایه، آب، خاک، توسعه (سهامی خاص)، شرکت گروه مالی دانایان پارس(سهامی عام) ، شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس(سهامی عام) می‌باشند. همچنین در مقطع پذیره‌نویسی سهام داران زیر اقدام به خرید بیش از یک درصد سهام شرکت نمودند.

                                       نام

نوع

تعداد سهام

درصد

شركت سرمايه آب خاك توسعه(سهامي خاص)

حقوقی

240،000،000

20

شركت بازرگاني فراگسترمهان آرمان (سهامی خاص)

حقوقی

240،000،000

20

شركت توسعه بازرگاني هيواد (سهامي خاص)

حقوقی

185،000،000

15/39

شركت گروه مالي دانايان (سهامي عام)

حقوقی

174،000،000

14/5

شركت بيمه رازي (سهامي عام)

حقوقی

60،000،000

5

شركت بيمه سرمد (سهامي عام)

حقوقی

60،000،000

5

شركت سرمايه گذاري دانايان پارس (سهامي عام)

حقوقی

55،000،000

4/58

شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص)

حقوقی

30،000،000

2.5

شركت بيمه اتكايي ايرانيان (سهامي عام)

حقوقی

24،000،000

2

شركت پروژه هاي صنعتي ايران (سهامي عام)

حقوقی

15،000،000

1.2

صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني دانايان

حقوقی

14،000،000

1.16

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...