روش امتیازدهی به بیمه گذاران در باشگاه مشتریان




ردیف عوامل امتیاز امتیاز
1 میزان حق بیمه به ازای هر 500،000 ریال 10 امتیاز
2 پرداخت حق بیمه به موقع 10 امتیاز
با تاخیر صفر
3 خرید بیمه نامه 10 امتیاز
4 نحوه پرداخت حق بیمه یکجا 1،500 امتیاز
سالیانه 250 امتیاز
شش ماهه 100 امتیاز
چهارماهه 55امتیاز
سه ماهه 40 امتیاز
دو ماهه 25 امتیاز
ماهیانه 10 امتیاز
5 نوع بیمه نامه ترنم باران 20 امتیاز
تبسم باران 10 امتیاز
طراوت باران 10 امتیاز
مستمری ترنم باران

10 امتیاز

 

به عنوان مثال: چنانچه یک نفر بیمه نامه ترنم با مبلغ 30،000،000 ریال در سال خریداری کند و اقساط آن را به صورت سالیانه پرداخت نماید امتیاز دهی آن به این صورت می باشد:

 

بابت نحوه پرداخت حق بیمه (سالانه): ........................................................................................................ 250 امتیاز

بابت نوع بیمه نامه(ترنم):........................................................................................................................... 20 امتیاز

بابت خرید بیمه نامه: ................................................................................................................................. 10 امتیاز

بابت میزان حق بیمه:  600 = 10 × (500،000 ÷ 30،000،000) ................................................................................ 600 امتیاز

 

جمع امتیازات........................................................................................................................................... 880 امتیاز

 

اعضای باشگاه مشتریان بزودی در قرعه کشی جشنواره این باشگاه شرکت داده خواهند شد. بدیهی است دارندگان امتیاز بالاتر شانس بیشتری در برنده شدن در جشنواره خواهند داشت.

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...