اعضای تیم اجرایی بیمه باران

حسین حاتمی

مشاور مدیرعامل و معاون فنی

h.hatami@baraninsurance.com ارسال پیام

احمد شکوهی بهار

معاون بازاریابی و فروش

a.shokoohi@baraninsurance.com ارسال پیام

سروناز درواری

مدیر بیمه های زندگی و اکچوئری و عضو هیات مدیره

s.darvari@baraninsurance.com ارسال پیام

سمیه ادهمی

سرپرست معاونت مالی و اداری

s.adhami@baraninsurance.com ارسال پیام

بهزاد حسنی قاین

مدیر شبکه فروش

b.hasani@baraninsurance.com ارسال پیام

مهسا محمدیان

مدیر سرمایه انسانی و اجرایی

M.mohammadian@baraninsurance.com ارسال پیام

مرضیه سلطان‌محمدی

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

M.mohammadi@baraninsurance.com ارسال پیام

پژمان مهدی جوشقانی

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی

p.joshaghani@baraninsurance.com ارسال پیام

سیده زهرا صادقی

مدیر شعبه مرکزی

Z.Sadeghi@baraninsurance.com ارسال پیام

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...