اعضای تیم اجرایی بیمه باران

حسین حاتمی

مشاور مدیرعامل و معاون فنی

h.hatami@baraninsurance.com ارسال پیام

سروناز درواری

مدیر بیمه های زندگی و اکچوئری و عضو هیات مدیره

s.darvari@baraninsurance.com ارسال پیام

مهسا محمدیان

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی و اجرایی

M.mohammadian@baraninsurance.com ارسال پیام

مرضیه سلطان‌محمدی

معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

M.mohammadi@baraninsurance.com ارسال پیام

پژمان مهدی جوشقانی

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی

p.joshaghani@baraninsurance.com ارسال پیام

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...