اعضای تیم اجرایی بیمه باران

حسین حاتمی

مشاور مدیرعامل و معاون فنی

h.hatami@baraninsurance.com ارسال پیام

احمد شکوهی بهار

معاون بازاریابی و فروش

a.shokoohi@baraninsurance.com ارسال پیام

مهدی مهدوی

معاون فناوری و برنامه‌ریزی

m.mahdavi@baraninsurance.com ارسال پیام

آرش بیگلریان

مدیر مالی و اداری

a.biglarian@baraninsurance.com ارسال پیام

مرضیه سلطان‌محمدی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

M.mohammadi@baraninsurance.com ارسال پیام

پژمان مهدی جوشقانی

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی

p.joshaghani@baraninsurance.com ارسال پیام

بهزاد حسنی قاین

مدیر شبکه فروش

b.hasani@baraninsurance.com ارسال پیام

مرتضی کامرانی مشهدی

مدیر بیمه های زندگی

m.kamrani@baraninsurance.com ارسال پیام

سیده زهرا صادقی

رئیس شعبه مرکزی

Z.Sadeghi@baraninsurance.com ارسال پیام

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...