علیرضا هادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

  • ایمیل: hadi@baraninsurance.com
ارسال پیام

حسین حاتمی

مشاور مدیرعامل و معاون فنی

  • ایمیل: h.hatami@baraninsurance.com
ارسال پیام

محمد غلامرضایی

معاون بازاریابی و فروش و عضو هیئت مدیره

  • ایمیل: m.gholamrezaei@baraninsurance.com
ارسال پیام

سمیه ادهمی

مدیر مالی و سرمایه انسانی

  • ایمیل: s.adhami@baraninsurance.com
ارسال پیام

سروناز درواری

مدیر بیمه های زندگی و اکچوئری

  • ایمیل: s.darvari@baraninsurance.com
ارسال پیام

رامتین حامی فرد

مدیر روابط عمومی و ارتباط با مشتریان

  • ایمیل: r.hamifard@baraninsurance.com
ارسال پیام

داود حسین پور

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی

  • ایمیل: d.hoseinpour@baraninsurance.com
ارسال پیام

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...